Czego nie obejmuje ochrona Plenti Care+?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ochrona Plenti Care+ nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie Produktu zostanie zgłoszone po upływie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia albo gdy uszkodzenie lub zniszczenie nastąpi w wyniku:
a) szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę z jego winy lub rażącego niedbalstwa,
b) utraty lub zgubienia Produktu przez Klienta,
c) kradzieży Produktu bez włamania,
d) zdarzeń nieobjętych ochroną i wyłączonych z zakresu okoliczności objętych ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ważne: W przypadku nieopłacenia lub nieterminowego wniesienia opłat z tytułu wynajmu sprzętu oraz korzystania z ochrony Plenti Care+, ochrona Plenti Care+ nie obowiązuje


💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?