Czego nie obejmuje ochrona Plenti Care+?

#dodatkowe ubezpieczenie #uszkodzenie #naprawa #warunki #wyłączenia

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ochrona Plenti Care+ nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie Produktu zostanie zgłoszone po upływie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia albo gdy uszkodzenie lub zniszczenie nastąpi w wyniku:

  • szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę z jego winy lub rażącego niedbalstwa,

  • utraty lub zgubienia Produktu przez Klienta,

  • kradzieży Produktu bez włamania,

  • zdarzeń nieobjętych ochroną i wyłączonych z zakresu okoliczności objętych ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

    Ważne: W przypadku nieopłacenia lub nieterminowego wniesienia opłat z tytułu wynajmu sprzętu oraz korzystania z ochrony Plenti Care+, ochrona Plenti Care+ nie obowiązuje. Ochrona Plenti Care+ nie działa poza granicami Polski.


💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?