Co to jest ochrona Plenti Care+?

#dodatkowe ubezpieczenie #uszkodzenie #naprawa

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Plenti Care+ to rozszerzenie podstawowej ochrony, jaką oferujemy w ramach Plenti Care, która obejmuje pokrycie 100% kosztów naprawy uszkodzenia sprzętu.

Plenti Care+ obwiązuje tylko do jednego zdarzenia powodującego powstanie szkody w trakcie trwania wynajmu. W przypadku drugiej i kolejnej szkody obowiązuje podstawowa ochrona Plenti Care.

Dodatkową ochronę Plenti Care+ można wykupić podczas składania zamówienia i znajduje się ona na karcie produktu w sekcji "Dobierz dodatkowo". Opłata z tytułu ochrony Plenti Care+ jest doliczana do kosztów wynajmu i pobierana cyklicznie co miesiąc przez cały okres trwania wynajmu.

Plenti Care+ nie można dokupić na produkty takie jak drony i środki transportu.


Ważne: Ochrona Plenti Care+ nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zgłosisz uszkodzenia sprzętu w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Ochrona Plenti Care+ nie działa poza granicami Polski.

W przypadku nieopłacenia lub nieterminowego wniesienia opłat z tytułu wynajmu sprzętu oraz korzystania z ochrony Plenti Care+, ochrona Plenti Care+ nie obowiązuje


💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?