Czego nie obejmuje ochrona Plenti Care?

#ubezpieczenie #uszkodzenie #naprawa #warunki #wyłączenia

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ochrona Plenti Care nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie produktu nastąpi w wyniku:

  • szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę z winy lub rażącego niedbalstwa,

  • utraty lub zgubienia produktu przez Klienta,

  • kradzieży Produktu, bez włamania,

  • zdarzeń nieobjętych ochroną i wyłączonych z zakresu okoliczności objętych ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ważne: Ochrona Plenti Care nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zgłosisz uszkodzenia w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia. Ochrona Plenti Care nie działa poza granicami Polski.

W przypadku nieopłacenia lub nieterminowego wniesienia opłaty za wynajem ochrona Plenti Care nie obowiązuje.


Wszelkie informacje na temat stanu technicznego, ochrony Plenti Care oraz różnicy pomiędzy śladami użytkowania vs uszkodzeniami znajdziesz na dedykowanej stronie tutaj: Ochrona Plenti Care💡


💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?