Jeśli sprzęt przestał działać, w pierwszej kolejności napisz do nas i opisz dokładnie rodzaj usterki. Jeśli możesz, prześlij także zdjęcia ukazujące wadę.

Jeśli sprzęt przestanie działać w wyniku normalnego korzystania, w tej sytuacji pierwszorzędnie produkt jest sprawdzany u nas a następnie wysyłany do autoryzowanego serwisu.

Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że jest to jakiś rodzaj wady fabrycznej czy też po prostu wadliwości sprzętu nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami, oprócz tych które już poniosłeś z tytułu wypożyczenia.

W przeciwnym razie 80% kosztów naprawy pokrywamy z ubezpieczenia, a po Twojej stronie pozostaje tylko 20%.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?