Wszystkie kolekcje
Uszkodzenia a ochrona Plenti Care
Ochrona Plenti Care
Czy ochrona Plenti Care obowiązuje w przypadku kradzieży/zgubienia sprzętu?
Czy ochrona Plenti Care obowiązuje w przypadku kradzieży/zgubienia sprzętu?

#ubezpieczenie #utrata #warunki #co jeśli zgubię sprzęt

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ochrona Plenti Care nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie produktu nastąpi w wyniku:

  • szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę z winy lub rażącego niedbalstwa,
    utraty lub zgubienia produktu przez Klienta,

  • kradzieży Produktu, bez włamania,

  • zdarzeń nieobjętych ochroną i wyłączonych z zakresu okoliczności objętych ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ważne: Ochrona Plenti Care nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zgłosisz uszkodzenia w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia.
W przypadku nieopłacenia lub nieterminowego wniesienia opłaty za wynajem ochrona Plenti Care nie obowiązuje.


Wszelkie informacje na temat stanu technicznego, ochrony Plenti Care oraz różnicy pomiędzy śladami użytkowania vs uszkodzeniami znajdziesz na dedykowanej stronie tutaj: Ochrona Plenti Care💡


💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?