Wszystkie kolekcje
Uszkodzenia a ochrona Plenti Care
Ochrona Plenti Care
Czy ochrona Plenti Care obowiązuje w przypadku kradzieży/zgubienia sprzętu?
Czy ochrona Plenti Care obowiązuje w przypadku kradzieży/zgubienia sprzętu?
Kradzież i zgubienie sprzętu
Aneta avatar
Napisane przez Aneta
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ochrona Plenti Care nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie produktu nastąpi w wyniku:

  • szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę z winy lub rażącego niedbalstwa,
    utraty lub zgubienia produktu przez Klienta,

  • kradzieży Produktu, bez włamania,

  • zdarzeń nieobjętych ochroną i wyłączonych z zakresu okoliczności objętych ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ważne: Ochrona Plenti Care nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zgłosisz uszkodzenia przed zwrotem sprzętu.


Wszelkie informacje na temat stanu technicznego, ochrony Plenti Care oraz różnicy pomiędzy śladami użytkowania vs uszkodzeniami znajdziesz na dedykowanej stronie tutaj: Ochrona Plenti Care💡💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?