1. Opakowania stosowane przez naszą firmę w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z metalu oraz opakowania z drewna.

  2. Z uwagi na fakt, że nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej, nie prowadzimy też zbiórki odpadów opakowaniowych powstających po opakowaniach naszych produktów. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez Plenti Sp. z o. o. należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę.

  3. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez Plenti Sp. z o.o w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

  4. Na opakowaniach stosowanych przez Plenti Sp. z o. znajdują się następujące rodzaje oznaczeń:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?