Wszystkie kolekcje
Dostawy i zwroty
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Zaktualizowano ponad tydzień temu
  1. Opakowania stosowane przez naszą firmę w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z metalu oraz opakowania z drewna.

  2. Z uwagi na fakt, że nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej, nie prowadzimy też zbiórki odpadów opakowaniowych powstających po opakowaniach naszych produktów. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez Plenti S.A. należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę.

  3. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez Plenti S.A. w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

  4. Na opakowaniach stosowanych przez Plenti S.A. znajdują się następujące rodzaje oznaczeń:


💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?