Wszystkie kolekcje
Weryfikacja konta
Weryfikacja przez konto bankowe
Warunki pozytywnej weryfikacji przez konto bankowe
Warunki pozytywnej weryfikacji przez konto bankowe

Weryfikacja przez konto bankowe

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pozytywna weryfikacja z użyciem narzędzia TransactionLink polega na potwierdzeniu:

  • Twojej tożsamości

  • Wiarygodności finansowej.

Dzięki pozytywnej weryfikacji otrzymujesz możliwość wypożyczania sprzętów.

Procedura polega na przekazaniu dostępu do wyciągu Twojego konta za pomocą tzw. otwartej bankowości.

Ważne: Żaden z podmiotów biorących udział w procesie (ani my, ani TransactionLink) nie uzyskuje dostępu do Twojego konta!

Otwarta bankowość daje możliwość bezpiecznego przekazania informacji o Twojej tożsamości oraz operacjach na rachunku. System na podstawie tych danych

automatycznie weryfikuje Twoją wiarygodność.

Co za tym idzie:

Kluczowym warunkiem pozytywnej weryfikacji jest wybranie głównego rachunku bankowego. System dokonuje oceny wiarygodności na podstawie regularnych operacji na koncie. Jeśli do weryfikacji przekażesz nieużywane przez Ciebie konto lub konto bez widocznych operacji (np. oszczędnościowe), system nie będzie w stanie określić Twojej wiarygodności.


💡 Masz pytania? Skontaktuj się z nami na czacie, pisząc wiadomość e-mail na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 732 123 345.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?