Wypożyczenie rozpoczyna się od momentu dostarczenia produktu do klienta, a kończy się w chwili zlecenia zwrotu w aplikacji. Użytkownik w chwili składania zamówienia jest zobowiązany pokryć kaucję. Płatność za wypożyczenie pobierana jest po zwrocie produktu. Jeśli jest to dłuższy wynajem niż kilka dni, płatność pobieramy 7-ego i każdego 30-ego dnia wypożyczenia.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?