Pozytywna weryfikacja z użyciem narzędzia Kontomatik polega na potwierdzeniu:

  • Twojej tożsamości

  • oraz wiarygodności finansowej.

Po pozytywnej weryfikacji przypisujemy do Twojego konta możliwość

dokonywania wynajmowania bez kaucji.

Procedura polega na przekazaniu dostępu do wyciągu Twojego konta za pomocą

tzw. otwartej bankowości.

Ważne:

Żaden z podmiotów biorących udział w procesie (ani my, ani Kontomatik) nie

uzyskuje dostępu do Twojego konta!

Otwarta bankowość daje możliwość bezpiecznego przekazania informacji o Twojej

tożsamości oraz operacjach na rachunku. System na podstawie tych danych

automatycznie weryfikuje Twoją wiarygodność.

Co za tym idzie:

Kluczowym warunkiem pozytywnej weryfikacji jest wybranie głównego rachunku

bankowego. System dokonuje oceny wiarygodności na podstawie regularnych

operacji na koncie. Jeśli do weryfikacji przekażesz nieużywane przez Ciebie konto,

lub konto bez widocznych operacji (np. oszczędnościowe), system nie będzie w

stanie określić Twojej wiarygodności.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?